ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้จัดสรรเงินบริจาคจาก รุ่นพี่ AE40 จำนวน 9,754 บาท และ AE41 จำนวน 33,009 บาท รวมเป็นเงิน 42,763 บาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้นำไปจัดหาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนดังนี้

1. เครื่องไสเหล็กพร้อมโต๊ะวัดระดับ 1 ชุด

2. เครื่องขัดเมล็ดข้าวขนาดเล็ก 3 เครื่อง ตัวอย่างอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ชุด

3. โต๊ะหินขัดสำหรับนิสิตนั่งพักผ่อนหน้าอาคาร 7 จำนวน 3 ชุด

รายการที่ 1 และ 2 รวม 37,663 บาท รายการาที่ 3 รวม 5,100 บาท ทั้งสามรายการรวม 42,763 บาท

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรจึงขอแจ้งให้ AE40 และ AE41 ทราบว่าได้นำเงินที่ได้รับบริจาคทุกบาทไปใช้เพื่อประโยชน์ของรุ่นน้องครบถ้วนตามจำนวนที่ได้รับไว้เรียบร้อยแล้ว ขอให้อนุโมทนาบุญกุศลครั้งนี้โดยทั่วกัน

 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates