ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

โครงสร้างการบริหารงาน

Category: เกี่ยวกับภาควิชาฯ Last Updated: Thursday, 24 December 2020

โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

     
  Varunya A
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา
 
  Seksan M
ประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ)

อ.ดร.เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ 
 
 Boonyarat P
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อ.ดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด
  Amornrit P
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร 
   
ณาจารย์
Chakkrit P
ผศ.ดร.จักกริช พฤษการ
Thitipong S
ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล
Pichet S
อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม
Sivadol S
อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล
Kairat J
อ.ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์ 
Anumat E
อ.ร้อยโทอนุมัติ อิงคนินันท์
 

 
  Duangpen J
ผศ.ดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์
 
     
  จ้าหน้าที่
Jutatip S
นางสาวจุฑาทิพย์ ทรัพย์ฤทธา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ภาควิชาฯ)
Monthicha Nu
นางสาวมณฑิชา นุชชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(โครงการฯ)
Sasitorn CH
นางสาวศศิธร ชลรัตน์อมฤต
นักวิทยาศาสตร์
-
Aekkalux R
นายเอกลักษณ์ เรืองศรี
วิศวกร 
Sorapong K
นายวรธนัท เกตุศิริ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
Panatda P
นางปนัดดา พรมชาติ
คนงาน 
     
Hits: 8134

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6858114
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
728
744
29199
29199
3342
59716
6858114

Online (15 minutes ago):29

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:44.220.62.183