ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Category: เกี่ยวกับหลักสูตร Last Updated: Monday, 09 November 2020
 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ
ภาคต้น ภาคปลาย
arrow2L3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 17,300
17,300
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษ
ภาคต้น ภาคปลาย
arrow2L3 เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 34,000 บาท 
   
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วย    
  img12  ค่าธรรมเนียมพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 9,000 9,000
  img12 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 3,700 3,700
  img12 ค่าบำรุงสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3,300 3,300
  img12 ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย 18,000 18,000
หมายเหตุ img12 ค่าธรรมเนียมวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สำหรับนิสิตปี 4 ที่ลงทะเบียนเรียน) 2,000 บาท    
  img12 ค่าธรรมเนียมการขอสอบชดเชย หน่วยกิตละ 300 บาท    
  img12 ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำหนด วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 3,000    
arrow2L3 ภาคฤดูร้อน เหมาจ่าย 9,000 บาท    
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วย    
  img12 ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 2,000 2,000
  img12 ค่าบำรุงสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2,000 2,000
  img12 ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย 4,000 4,000
  img12 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 1,000 1,000
ค่าหอพัก
2,000 2,000

arrow2L3 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
arrow2L3 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 186,460 บาท 
  img12 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 5,290 5,290 
  img12 ค่าธรรมเนียมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6,000  6,000 
  img12 ค่าธรรมเนียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9,000 9,000 
  img12 ค่าธรรมเนียมโครงการบัณฑิตศึกษา 5,000  5,000
  img12 ค่าหน่วยกิตละ 2,300 2,300 
  img12 ค่าทำบัตรประจำตัวนิสิต(แรกเข้า) 200  200

ปรับปรุง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

Hits: 6784

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6858138
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
752
744
29199
29199
3366
59716
6858138

Online (15 minutes ago):22

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:44.220.62.183