•  
   
   
   
 •  
   
 •  
   
 • เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) โดยวิธีรับตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 6 มิ.ย. 57

   
   
   

 

     


     


 

 

       
 งาน TSAE 2018: Agricultural Engineering; Imagineering Novel Agriculture   จากการแสดงผลงานในนิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม งานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2560 ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เและ อาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
  รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล รับรับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิจัย และคุณณรงค์ อุ่นคง ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ในงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2561   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้จัดโครงการผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 1-2 เพื่อเเลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างนิสิตเเละผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  าควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 จำนวน 4 ผลงาน และ ได้รับรางวัล 5 รางวัล   คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมดูงานและทำความร่วมมือด้านเครื่องจักรกลเกษตร ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา 
  ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมฯ   เครื่องอัดกระถางต้นไม้จากผักตบชวา" หนึ่งในผลงานนิทรรศการด้านวิจัย "บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0" งานเกษตรกำแพงแสน 2560
 Prof. Dr.Satoru Tsuchikawa จาก Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, Japan

มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยการตรวจสอบผลผลิตแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy 

 เกรดขั้นต่ำของ TCAS รอบ 3 ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นรับตรงรอบใหญ่ที่สุดของ ม.เกษตรศาสตร์ 
  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ณ Tsukuba University ประเทศญี่ปุ่น  ม. ปินตง และ ม.เกษตร ลงนาม MOU double degree in agricultural engineering เมื่อ วันที่ 2 ก.พ. 2561
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

อ่านข่าวย้อนหลัง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates
57.03.17Pawin.jpg57.05.08Omron.jpg57.02.25onep.jpg57.02.01safety.jpg57.01.29w-nt.jpg57.03.26AIT.jpg57.03.31Sirisak.jpg57.01.31aeconf20.jpg57.04.23W-NT.jpg57.03.18AE.jpg