•  
   
 •  
   
 •  
 • เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) โดยวิธีรับตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 6 มิ.ย. 57

   
   
   
 •  

 

     


                            

 


 Prof. Dr.Satoru Tsuchikawa จาก Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, Japan

มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยการตรวจสอบผลผลิตแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy 

 เกรดขั้นต่ำของ TCAS รอบ 3 ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นรับตรงรอบใหญ่ที่สุดของ ม.เกษตรศาสตร์ 
  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ณ Tsukuba University ประเทศญี่ปุ่น  ม. ปินตง และ ม.เกษตร ลงนาม MOU double degree in agricultural engineering เมื่อ วันที่ 2 ก.พ. 2561
 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14 (สาขาวิศวกรรมศาสตร์)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ประจำปี 2560 หลักสูตร การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของพรวนจอบหมุนและพรวนแนวดิ่ง และ เทคโนโลยีการให้ปุ๋ยแบบแปรผันอัตรา (Variable rate technology)
 บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ประจำปี 2560 หลักสูตร "นักขับรถแทรกเตอร์มืออาชีพ” ในเปิดโลกวิศวกรรม'60   การอบรม "เทคโนโลยีสีข้าว" โดย ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ นายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์ และนายศักดา จันทร์ทอง
 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้จัดการแข่งขันยิงปืนใหญ่วิศวกรรมเกษตร ในงานเปิดโลกวิศวกรรม 60 งานเกษตรกำแพงแสน  ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้รับเชิญจากรายการ ให้เป็นเเขกรับเชิญ Be my Guest KU Involvement in SIMA ASEAN 2017 On Air 07/10/2017 Be my Guest
 นายอนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้รับเชิญจาก National Taiwan University เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย  บุคลากรชาววิศวกรรมเกษตรร่วมเเรงร่วมใจช่วยกันปรับภูมิทัศน์โดยการทำความสะอาดเเละปลูกต้นดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล 
 นิสิตปริญญาโท ภาควิชาฯ ได้รับรางวัลระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และเป็นผู้มีผลการศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559  คณาจารย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2558
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

อ่านข่าวย้อนหลัง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates
57.03.26AIT.jpg57.05.08Omron.jpg57.03.18AE.jpg57.02.25onep.jpg57.01.31aeconf20.jpg57.02.01safety.jpg57.03.31Sirisak.jpg57.04.23W-NT.jpg57.03.17Pawin.jpg57.01.29w-nt.jpg