•  
 •  
   
 •  
 • เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) โดยวิธีรับตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 6 มิ.ย. 57

   
   
   
 •  

 

     

                            

 


   อ.ดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในเรื่อง "อุปกรณ์พรวนกลบใบอ้อยและไถจานชนิดใช้กำลังขับแบบ 2 เพลา" ในการสัมมนาเชิงวิชาการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากอ้อยและน้ำตาล"  คณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เข้าร่วมการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย TSAE 2017; และงานแสดงสินค้านานาชาติด้านเครื่องจักรกลการเกษตร SIMA 2017
  อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองเป็นที่ปรึกษาในการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาด้วยการนำมาทำเป็นกระถางต้นไม้เรียกว่า "กระถางผักตบชวา"  คณาจารย์และนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เข้าร่วมการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย TSAE 2017
 รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงค์วรกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณให้กับผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ และนายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์
 ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ เข้ารับการอบรมการใช้ ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย  พิธีไหว้ครู ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 24 สิงหาคม 2560
   นิสิตวศ.เกษตรที่ได้รับเหรียญเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559      นิสิตฝึกงานในภาคฤดูร้อน 2560 มานำเสนอหน่วยงานที่ได้ไปฝึกงานและสิ่งที่ได้จากการฝึกงานในครั้งนี้ รวมถึงการเตรียมตัวก่อนไปฝึกงานให้กับรุ่นน้องปี 3
   รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล อ.ดร.แก้วกานต์ พวงสมบัติ และ อ.ดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ICAFE 2017 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2560    การปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

อ่านข่าวย้อนหลัง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates
57.05.08Omron.jpg57.03.18AE.jpg57.03.17Pawin.jpg57.03.26AIT.jpg57.04.23W-NT.jpg57.01.29w-nt.jpg57.02.25onep.jpg57.02.01safety.jpg57.03.31Sirisak.jpg57.01.31aeconf20.jpg