•  
 •  
   
 •  
   
 • เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) โดยวิธีรับตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 6 มิ.ย. 57

   
   
   
   

 

     

     


 

 

 พิธีไหว้ครู ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 27 สิงหาคม 2561  ทีม JEEG Mango ENg.Kps วิศวกรรมเกษตร  ในการแข่งขัน Smart Agricultural Robot Contest 2018 ที่เมืองทองธานี
 นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มก. เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษาปีงบประมาณ 2561   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST),
 ความคืบหน้าของทีมแข่งขัน ตัวแทนภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ที่เข้าร่วมแข่งขัน “Smart Agricultural Robot Contest 2018”  รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ปลูกข้าวแบบนาโยนร่วมกับคณะผู้บริหารของคณะและมหาวิทยาลัย
  รศ.ดรอนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล อ. ดร.แก้วกานต์ พวงสมบัติ เข้าร่วมงาน special symposium ด้าน vibrational spectroscopy   ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรวัฒน์ สิริพัฒนาสมบัติ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุน Sakura Sciences ระหว่าง KU & Okayama U. ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561
 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คนที่ 17  เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภาควิชา และบูชาคณาจารย์ที่ล่วงลับ   นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร KU 78 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

อ่านข่าวย้อนหลัง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates
57.02.25onep.jpg57.01.29w-nt.jpg57.02.01safety.jpg57.01.31aeconf20.jpg57.05.08Omron.jpg57.03.26AIT.jpg57.03.31Sirisak.jpg57.04.23W-NT.jpg57.03.18AE.jpg57.03.17Pawin.jpg