ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

นางปนัดดา พรมชาติ (Mrs.Panatda Promchart)

Category: บุคลากร
Last Updated: Tuesday, 04 June 2019
Panatda P
วุฒิการศึกษา
img12 มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตำแหน่ง
พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
วันที่เริ่มทำงาน
14 พฤษภาคม 2558
ประเภท
ลูกจ้างประจำ
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน
อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง E8314 
โทรศัพท์
034-281075 ต่อ 7527
หน้าที่รับผิดชอบ
img12 รับผิดชอบในการดูแลความสะอาด ชั้น 3-4 อาคาร 8 
img12 ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม รวมถึงการบริการเครื่องดื่มให้แขกหรือผู้มาติดต่องาน

นายวรธนัท เกตุศิริ (Mr. Worathanat Ketsiri)

Category: บุคลากร
Last Updated: Wednesday, 05 February 2020

Sorapong K

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี - คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งวิชาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มทำงาน
1 สิงหาคม 2561
ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน
อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง E8314 (ห้องพักเจ้าหน้าที่)
โทรศัพท์
034-281075 ต่อ 7527
หน้าที่รับผิดชอบ
img12 ดูแลระบบเครือข่ายของภาควิชาฯ
img12 ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและจัดหาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
img12 ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
img12 พัฒนาระบบสารสนเทศตามภาควิชาฯ มอบหมาย
img12 เป็นผู้ช่วยสอนตามที่ภาควิชาฯ มอบหมาย

นายเอกลักษณ์ เรืองศรี (Mr.Aekkalux Reungsri)

Category: บุคลากร
Last Updated: Friday, 03 February 2017

Aekkalux R

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งวิชาการ
วิศวกร
วันที่เริ่มทำงาน
1 ตุลาคม 2552
ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน
อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง E8314 (ห้องพักเจ้าหน้าที่)
โทรศัพท์
034-281075 ต่อ 7527
หน้าที่รับผิดชอบ
ภาระงานหลัก
img12 ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
img12 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
img12 เตรียมห้องประชุมภายในคณะฯ
ภาระงานรอง
img12 ดูแลระบบเครือข่ายของคณะฯ
img12 ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและจัดหาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
img12 ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นางสาวมณฑิชา กิจสมสาตร์ (Miss Monthicha Kidsomsad)

Category: บุคลากร
Last Updated: Tuesday, 08 May 2018
Monthicha Nu
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันที่เริ่มทำงาน
1 มีนาคม 2559
ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน
อาคาร 8 ชั้น3 ห้อง E8305 (ธุรการ)
โทรศัพท์
034-281075 ต่อ 7523
หน้าที่รับผิดชอบ
img12 งานธุรการของภาควิชาฯ
img12 งานบัญชี

นายธีรพงศ์ เกียรติกมลชัย

Category: บุคลากร
Last Updated: Friday, 17 January 2014

terasak

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตำแหน่งวิชาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มทำงาน
17 สิงหาคม 2552
ประเภท
พนักงานเงินรายได้
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องทำงาน
อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง E8314 (ห้องพักเจ้าหน้าที่)
โทรศัพท์
034-281075 ต่อ 7527
หน้าที่รับผิดชอบ
ภาระงานหลัก
img12 ดูแลระบบเครือข่ายของคณะฯ
img12 ดูแลและปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของคณะฯ
img12 ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและจัดหาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ภาระงานรอง
img12 ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
img12 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
img12 ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6947261
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
286
1842
5471
18711
41649
50840
6947261

Online (15 minutes ago):10

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:35.174.62.162