ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556

Last Updated: Wednesday, 29 January 2014
      เวลา 14.00 น.วันที่ 4 สิงหาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นวันที่สี่ รวม 2,722 คน 
2556.07.21 3cpe.bundit1

2556.07.21 3cpe.bundit3     จากนั้น พระราชทานพระโอวาท ใจความสำคัญเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จในชีวิตว่า "ต้องเป็นผู้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายด้วย ก่อนที่จะใช้จ่ายในการสิ่งใด บัณฑิตต้องพิจารณาถึงความจำเป็น และความเหมาะสมโดยระมัดระวังที่จะไม่ฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่าย ไม่ใช้จ่ายเกินกำลังฐานะของตน ทั้งต้องรู้จักเก็บออมส่วนที่เหลือจากการใช้จ่าย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้ในยามที่จำเป็น หากทำได้ดังนี้แต่ละคนย่อมสามารถสร้างฐานะที่มั่นคงให้แก่ตนแก่ครอบครัว ทั้งยังมีกำลังที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบภาวะทุกข์ยากเดือนร้อนได้อีกด้วย การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้ กล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะเกื้อกูลให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคม และประเทศชาติได้อย่างสันติสุข"

      ทั้งนี้สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 44 คน โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาฯ ร่วมแสดงความยินดี ประกอบด้วย ผศ.ดร.อมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒน์ขจร รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ อ.ดร.จักกริช พฤษการ หัวหน้าสาขาวิชาฯ อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์ รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ อ.นุชนาฎ สัตยากวี ประธานโครงการฯ ภาคพิเศษ ตลอดจน อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร คุณจุฑาทิพย์ ทรัพย์ฤทธา และ คุณศศิธร ชลรัตน์อมฤต ร่วมเป็นอนุกรรมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ arrow2L3ภาพกิจกรรม

2556.07.21 3cpe.bundit2
 2556.07.21 3cpe.bundit4  2556.07.21 3cpe.bundit5
2556.07.21 3cpe.bundit6 2556.07.21 3cpe.bundit7
arrow2L3ภาพกิจกรรม
Hits: 3636

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6857968
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
582
744
29199
29199
3196
59716
6857968

Online (15 minutes ago):20

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:44.220.62.183