คู่มือการเรียนการสอน
วิชา 02201495 การเตรียมงานโครงงานวิศวกรรมเกษตร และ
วิชา 02201499 โครงงานวิศวกรรมเกษตร
 
 1. คู่มือการเรียนการสอนวิชา201495และวิชา201499
 2. แบบฟอร์มรายงานวิชา 02201495
  2.1 แบบฟอร์ม 495(ตัวอย่าง)
  2.2 แบบฟอร์ม 495
  2.3 ปกใน
  2.4 สารบัญ
 3. แบบฟอร์มรายงานวิชา 02201499
  3.1 เนื้อหา
  3.2 ปก
  3.3 ปกใน
  3.4 สารบัญ
 4. แบบฟอร์มรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรมเกษตร
 5. คำร้องขอส่งรายงาน/ขอสอบวิชา 02201495/02201499
 6. แบบฟอร์มกรอกคะแนนสอบวิชา 02201495
 7. แบบฟอร์มกรอกคะแนนสอบวิชา 02201499
 8. แบบฟอร์มการขอเลื่อนสอบ
 9. ใบประเมินผลการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือโรงงาน วิชา 02201495/02201499
 10. หมายเหตุ เกณฑ์การถูกตัดคะแนน
 11. ดาว์โหลดทั้งหมด
 12. อื่นๆ
  1
  2.1 การอ้างอิงเอกสาร (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  12.2 Template PPT

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates