ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

กีฬาสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร ครั้งที่ 7 (Edvac Games #7) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556

Last Updated: Thursday, 23 January 2014
2556.09.01 7edvac1

       นิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร ครั้งที่ 7 (Edvac Games # 7)
2556.09.01 7edvac0ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตรู้จักความสามัคคี ความมีน้ำใจ รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาอาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน โดยคณาจารย์และบุคลากรของสาขาวิชาฯ ทีร่วมดูงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.ดร.อมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒน์ขจร หัวหน้าโครงการ อ.ดร.จักกริช พฤษการ อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์ อ.นุชนาฎ สัตยากวี อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล อ.ร้อยโทอนุมัติ  อิงคนินันท์ อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร อ.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์ คุณจุฑาทิพย์ ทรัพย์ฤทธาคุณอนัญญา ไขรัมย์ คุณศศิธร ชลรัตน์อมฤต และ คุณกฤษณะ ลานทอง และนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปี
       2556.09.01 7edvac2กิจกรรมเริ่มต้นด้วยเวลาประมาณ 9.00 น. นิสิตทุกชั้นปีทยอยกันมาลงทะเบียน จากนั้นเวลาประมาณ 09.30 น. ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒน์ขจร รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเริ่มต้นแข่งขันกีฬาในรอบเช้า ประกอบด้วยกีฬาแชร์บอล วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล พร้อมทั้งการประกวดกองเชียร์
       เวลาประมาณ13.00 น. เป็นการแข่งขันกีฬาในรอบบ่าย เริ่มต้นด้วยการแข่งขันฟุตซอลหลังจากจบฟุตซอลในครึ่งแรกก็เริ่มต้นแข่งขันประกวดการแสดงของนิสิตแต่ละชั้นปี เมื่อจบการแสดงแล้วก็เริ่มแข่งขันฟุตซอลในครึ่งหลังต่อ หลังแข่งฟุตซอลเสร็จก็เริ่มแข่งขันกินวิบาก ตามมาด้วยการประกาศผลและมอบรางวัลตาลำดับ ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทุกคนก็ได้ร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุมพร้อมประสานมือกันเพื่อความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งกิจกรรมนี้สร้างความสนุกสนาน ความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัยเป็นอย่างดียิ่ง arrow2L3ภาพกิจกรรม

2556.09.01 7edvac3
2556.09.01 7edvac4 2556.09.01 7edvac5 2556.09.01 7edvac6
2556.09.01 7edvac7 2556.09.01 7edvac8 2556.09.01 7edvac9
2556.09.01 7edvac10 2556.09.01 7edvac11 2556.09.01 7edvac12
2556.09.01 7edvac13
2556.09.01 7edvac14
arrow2L3ภาพกิจกรรม
Hits: 4214

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6858062
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
676
744
29199
29199
3290
59716
6858062

Online (15 minutes ago):20

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:44.220.62.183