ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

Last Updated: Thursday, 27 March 2014
 
2556.12.4 kasetfair1
    ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2556 หนึ่งในหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นคือ กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 โดยมอบหมายให้สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นผู้ประสานงานในการจัด

2556.12.4 kasetfair2โครงการการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556

       ดังนั้น อ.ดร.จักกริช พฤษการ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตสาขาวิชาฯ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 ขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 โดยมี อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล และ อ.นุชนาฎ  สัตยากวี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

      ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 14 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 7 ท่าน โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้ arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ผู้ร่วมแข่งขัน อาจารย์ผู้ควบคุม ผลการแข่งขัน รางวัล
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายพัชรพล  จอดสมุทร
นายตรัยรัตน์  ปัญญาวัฒนานุกูล
อาจารย์พัชราภรณ์  ราชประดิษฐ์ ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
2 โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี นายกฤตภาส วิเศษสิงห์
นายอสิ บากา
อาจารย์วัชรี  ทรัพย์พุ่ม รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร 
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี นางสาวพิมลนาฎ สุนเทียน
นางสาวบุษกร กฤตานุสาร
อาจารย์ภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร  
4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นางสาวญาณิศา สมอนา
นางสาวอารันดา กิตติถาวร
อาจารย์สุกัญญา ทิพย์รักษ์ ชมเชย ทุนการศึกษา 500 บาท
พร้อมเกียรติบัตร  
5 โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม นางสาวอัมพิกา สิงห์โตงาม
นางสาวศุภนิดา สุภัทรศักดา
อาจารย์ธราศักดิ์ กิติวงษ์ประทีป ชมเชย ทุนการศึกษา 500 บาท
พร้อมเกียรติบัตร   
6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นายธนุโฬม รอดปฐม
นายพงศ์ศิริ หอมสุวรรณ
อาจารย์วริกา คงควร  
7 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จ.สมุทรสาคร นายสิทธิชัย เพ็งมีศรี
นางสาวจุลชา สุขพินิจ
อาจารย์ณรินทร น้อยพิทักษ์  
2556.12.4 kasetfair3 2556.12.4 kasetfair4

2556.12.4 kasetfair5 

2556.12.4 kasetfair6 2556.12.4 kasetfair7
2556.12.4 kasetfair8
2556.12.4 kasetfair8 2556.12.4 kasetfair9 2556.12.4 kasetfair11
   
Hits: 6946

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6858067
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
681
744
29199
29199
3295
59716
6858067

Online (15 minutes ago):23

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:44.220.62.183