ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

ดูงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557

Last Updated: Tuesday, 18 November 2014
2557.09.05 cat1

      ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

2557.09.05 cat2       การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนานิสิตในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในทางปฏิบัติ การที่นิสิตได้ไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้นิสิตได้มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งเพื่อให้นิสิตได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนของนิสิตโดยตรง ถือเป็นการสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้นอกสถานที่ ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ มองโลกได้กว้างไกลขึ้น และสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันและการเรียนในชั้นเรียน เช่น การทำโครงงานวิศวกรรม ได้อีกด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงได้จัดทำกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่นี้ขึ้นมา ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตเป็นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

      1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิต
      2. เพื่อให้นิสิตมีความตื่นตัวในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      3. เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะทางวิชาการ การคิดและการเรียนรู้

       2557.09.05 cat3ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 1) อาจารย์และบุคลากร จำนวน 8 คน โดยมี ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล หัวหน้าโครงการ  อ.นุชนาฎ สัตยากวี อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล อ.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์ อ.ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล คุณศศิธร ชลรัตน์อมฤต คุณธีรพงศ์  เกียรติกมลชัย และ คุณเอกลักษณ์ เรืองศรี 2) นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 80 คน

       โดยเริ่มจากเวลา 6.30 น. ออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และเดินทางมาถึงถึงบริษัท ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) วลาประมาณ 09.00 น. โดยทางศูนย์ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น โดยได้แบ่งนิสิตออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเดินเยี่ยมชมกระบวนการการทำงานของศูนย์ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ปิดท้ายด้วยการมอบของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกัน arrow2L3ภาพกิจกรรม facebook ภาพกิจกรรมทั้งหมด

2557.09.05 cat4  2557.09.05 cat5 
2557.09.05 cat6  2557.09.05 cat7 
2557.09.05 cat8  2557.09.05 cat9 
2557.09.05 cat10  
  arrow2L3ภาพกิจกรรม facebook ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

Hits: 3936

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6947254
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
279
1842
5464
18711
41642
50840
6947254

Online (15 minutes ago):5

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:35.174.62.162