ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

ข่าวสมัครงาน-ทั่วไป

Last Updated: Monday, 02 August 2021
img12 สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ค. 64 [ใบสมัคร] [10 มิ.ย. 64]
img12 บริษัท Thai NS Solutions เปิดรับสมัครงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่4 ในตำแหน่ง Application Developer (Programmer) [16 ก.พ. 64]
img12 แบบฟอร์มฝึกงาน-สหกิจศึกษา [16 ก.พ. 64]
img12 แบบแสดงความประสงค์รับนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.กพส. [15 ก.พ. 64]
img12 ข้อมูลบริษัทที่รับนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [13 ส.ค. 63]
img12 บริษัท โทรคมนามคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT co. เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 64[5 ก.พ. 64]
img12 ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 พ.ค. 64 [ใบสมัคร] [23 เม.ย. 64]
img12 ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มี.ค. 64 [ใบสมัคร] [19 ก.พ. 64]
img12 บริษัท บิซิซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์[5 ก.พ. 64]
img12 แบบแสดงความประสงค์รับนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.กพส. [20 พ.ย. 62]
img12 ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 ม.ค. 64 [ใบสมัคร] [2 พ.ย. 63]
img12 ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ต.ค. 63 [ใบสมัคร] [5 ต.ค. 63]
img12 ให้นิสิตชั้นปีที่ 3-4 วศ.คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวรับสมัครงาน โดยบริษัท โกไฟว์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 63 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 [16 ต.ค. 63]
img12 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom) รับสมัครนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [30 ก.ค. 63]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่องมาตรการว่าด้วยการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา พ.ศ.2563 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [29 พ.ค. 63]
img12 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 พ.ค. 63 [ใบสมัคร] [14 เม.ย. 63]
img12 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง [19 ก.พ. 63]
img12 ข้อมูลบริษัทที่รับนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [20 พ.ย. 62]
img12 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 62 [ใบสมัคร] [18 พ.ย. 62]
img12 กำหนดการขอผ่อนผันทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 62 [13 ส.ค. 62]
img12 แบบแสดงความประสงค์รับนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.กพส. [14 ม.ค. 62]
img12 ให้นิสิตชั้นปีที่ 3-4 วศ.คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวรับสมัครงาน โดยบริษัท โกไฟว์ จำกัด ในวันพุธที่ 6 พ.ย. 62 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9  [21 ต.ค. 62]
img12 ให้นิสิตชั้นปีที่ 3-4 วศ.คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวรับสมัครงาน โดยบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด ในวันพุธที่ 30 ต.ค. 62 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9  [18 ต.ค. 62]
img12 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครงานและนิสิตฝึกงานในสาขาวิขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [3 ต.ค. 62]
img12 บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง Programmer [24 ก.ย. 62]
img12 รับสมัครทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ส่งใบสมัครภายในวันที่ 9 ต.ค. 62 [3 ต.ค. 62]
img12 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 62 [ใบสมัคร] [16 ก.ย. 62]
img12 บริษัท Interlink Telecom รับสมัครงาน [10 ม.ค. 62]
img12 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 62 [ใบสมัคร] [27 พ.ค. 62]
img12 บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครวิศวกร 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 ก.พ. 62 [1 ก.พ. 62]
img12 ให้นิสิตปี 4 ที่ลงเรียนวิชาโครงงานฯ และนิสิตปี 3 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท Thai NS Solution ในวันพุธที่ 13 ก.พ. 62 ณ ห้อง E9401 ชั้น 4 อาคาร 9 [12 ก.พ. 62]
img12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จำนวน 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค - 1 ก.พ. 62 [9 ม.ค. 62]
img12 รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ม.ค. 62 [17 ธ.ค. 61]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สอบในวันที่ 28 ม.ค. 62 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ [23 ม.ค. 62]
img12 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 14 ธ.ค. 61 [ใบสมัคร] [26 พ.ย. 61]
img12 ให้นิสิตชั้น 3-4 วศ.คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวการฝึกงาน/สหกิจศึกษา และรับสมัครงาน โดยบริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 61 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 [22 ต.ค. 61]
img12 ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 วศ.คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวรับสมัครงาน โดยบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด ในวันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 61 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง E8405 อาคาร 8 [22 ต.ค. 61]
img12 ให้นิสิตชั้น 3-4 วศ.คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวการฝึกงาน/สหกิจศึกษา และรับสมัครงาน โดยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.00 น. [26 ก.ย. 61]
img12 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [14 มิ.ย. 61]
img12 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง [26 มี.ค. 61]
img12 บริษัท มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง [23 มี.ค. 61]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สอบวันที่ 12 มิ.ย. 61 [4 มิ.ย. 61]
img12 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 61 [ใบสมัคร] [22 พ.ค. 61]
img12 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและทำงานในโครงการวิจัย ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ ให้มาเซ็นต์สัญญาว่าจ้างภายในวันอังคารที่ 15 พ.ค. 61 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 8 [3 พ.ค. 61]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและทำงานในโครงการวิจัย ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ สอบในวันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 61 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 8) [25 เม.ย. 61]
img12ศูนย์ DATIC ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและทำงานในโครงการวิจัย "ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 61 [28 มี.ค. 61]
img12ศูนย์ DATIC ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและทำงานในโครงการวิจัย "ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 61 [28 มี.ค. 61]
img12 ศูนย์ DATIC ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ ในโครงการวิจัย "ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 61 [28 มี.ค. 61]
img12 ศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DATIC) และศูนย์สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เปิดรับนิสิตชั้นปี 3 ฝึกงาน/สหกิจศึกษา สามารถสมัครได้ที่คุณศศิธร (พี่แก้ว) ที่ห้องธุรการภาควิชาฯ ภายในวันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 61 **มีค่าตอบแทนให้** [23 มี.ค. 61]
img12 บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จํากัด รับสมัครงาน หมดเขตสมัคร 31 มี.ค. 61 [23 มี.ค. 61]
img12 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรีและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 5 พ.ค. 61 เวลา 8.30-16.30 น. [21 มี.ค. 61]
img12 บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [28 ก.พ. 61]
img12 บริษัท พริซึ่มโซลูชั่นส์ จำกัด รับสมัครงาน [8 ก.พ. 61]
[ข่าวสมัครงาน-ทั่วไปปี 2561][ข่าวสมัครงาน-ทั่วไปปี 2560][ข่าวสมัครงาน-ทั่วไปปี 2559][ข่าวสมัครงาน-ทั่วไปปี 2558][ข่าวสมัครงาน-ทั่วไปย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 8300

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6858139
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
753
744
29199
29199
3367
59716
6858139

Online (15 minutes ago):19

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:44.220.62.183