ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

ข่าวทุนการศึกษา

Last Updated: Monday, 02 August 2021
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 สมัครรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 23 ก.ค. 64  [7 ก.ค. 64]
img12 ทุนการศึกษาปริญญาโท (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [17 มี.ค. 64]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตรอบปี 2564-2565 ณ University of Bayreuth สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมัครภายในวันที่ 26 เม.ย. 64 [23 เม.ย. 64]
img12 ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19 ระลอกใหม่ จำนวน 60 ทุน สมัครภายในวันที่ 5 มี.ค. 64 [ใบสมัคร] [25 ก.พ. 64]
img12 โครงการทุนการศึกษา DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปีงบประมาณ 2564 [22 ก.ย. 63]
img12 ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2021 สมัครภายในวันที่ 30 พ.ย. 63 [28 ต.ค. 63]
img12 กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครภายในวันที่ 31 ต.ค. 63 [7 ต.ค. 63]
img12 เปิดรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2564 (KUCSI 2021) สมัครภายในวันที่ 20 พ.ย. 63 [28 ต.ค. 63]
img12 ขอเชิญนิสิตสมัครรับทุนโครงการป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย สมัครภายในวันที่ 19 ต.ค. 63 [15 ต.ค. 63]
img12 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2563 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [10 ก.ย. 63]
img12 2nd International Symposium on Transdisciplinarity Approach for Knowledge Co-Creation in Sustainability [10 ก.ย. 63]
img12 การประกวดบทความ เพื่อนำเสนอในงานประชุมนานาชาติออนไลน์ (Webinar) หัวข้อ “Post -COVID Regional Cooperation : New Opportunities and New Actions” [20 ส.ค. 63]
img12 ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิต มก.กพส. ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 [19 ก.ค. 63]
img12 รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา กองทุน "ผศ.พงษ์ภวัลย์-นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์" ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 28 สิงหาคม 2563 [18 ส.ค. 63]
img12 ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - วันที่ 15 ก.ย 63 [15 ก.ค. 63]
img12 เปิดรับสมัครนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KUSAm) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 [17 ก.พ. 63]
img12 มก.กพส. รับสมัครทุนการศึกษา ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. - วันที่ 20 ส.ค. 63 [30 ก.ค. 63]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 สมัครรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 ก.ค. 63 [16 ก.ค. 63]
img12 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2562 หมดเขตสมัครวันที่ 17 ม.ค. 63 [15 ต.ค. 62]
img12 KBTG Young Tech Scholarship 2020 ทุนเรียนป.โท ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก สมัครภายในวันที่ 13 ธ.ค. 62 [22 ต.ค. 62]
img12 KU-UT 2019 รับสมัครนิสิตเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี สมัครภายในวันที่ 28 ต.ค. 62 [22 ต.ค. 62]
img12 รับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล ประจำปี 2563 นิสิตที่สนใจแจ้งชื่อได้ที่ภาควิชาฯ [27 ก.ย. 62]
img12 โปรแกรมฝึกงานในโครงการ TEEP@AsiaPlus Programs of NCUE ณ ประเทศไต้หวัน ประจำปี 2562 [website] [31 ก.ค. 62]
img12 รับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 18 ต.ค. 62 [31 ก.ค. 62]
img12 พานาโซนิค เปิดรับสมัคร "ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2562" สมัครตั้งแต่บัดนี้-30 ก.ย. 62 [15 ส.ค. 62]
img12 ทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2562 [9 ก.ค. 61]
img12 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ปีงบประมาณ 2562 [เพิ่มเติม] [3 ก.ค. 61]
img12 รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับมอบทุนในวันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 62 ณ ห้อง E9401 เวลา 09.00 น.[กำหนดการ] [9 ส.ค. 62]
img12 ทุน Fullbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 22 เม.ย. 62 [12 ก.พ. 62]
img12 รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการ NCHU's 2019 Summer Program for International Students ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 1 เม.ย. 62 [22 มี.ค. 62]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรภายใต้กรอบโครงการ Mevlana Exchange Programme Protocol 2019-2020 สาธารณรัฐตุรกี สมัครตั้งแต่บัดนี้-20 ก.พ. 62[15 ก.พ. 62]
img12 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 ก.พ. 62 [12 ก.พ. 62]
img12 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เปิดให้สมัครขอรับทุนระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 31 ม.ค. 62 [29 พ.ย. 61]
img12 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. - 27 ธ.ค. 61 [29 พ.ย. 61]
img12 แจ้งสำหรับนิสิตที่ได้รับทุนเรียนดี ประจำปี 2561 ให้เข้ารับมอบทุนดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 24 ก.ย. 61 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 [13 ก.ย. 61]
img12 ทุนการศึกษา ทุนคุณวรเทพ รางชัยกุล รุ่น E36 ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ก.ย. 61 [24 ส.ค. 61]
img12 ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.ย 61 [24 ส.ค. 61]
img12 ทุนการศึกษา ทุนคุณรสยา เธียรวรรณ รุ่น E43 ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ก.ย. 61 [24 ส.ค. 61]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี KU-UT 2018 หมดเขตสมัคร 27 ส.ค. 61 [23 ส.ค. 61]
img12 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree สมัครภายในวันที่ 24 ส.ค. 61 [2 ก.ค. 61]
img12 โครงการ The Writing Project : How to Better English ในวันที่ 21 มิ.ย. 61 [25 พ.ค. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตสมัครรับทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2561 สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิ.ย 61 [22 ก.พ. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 สมัครรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 พ.ค. 61 [16 พ.ค. 61]
img12 ขอเชิญผู้สนใจขอรับทุนวิจัยโครงการ BRAND’S Health Research Awards 2018 ส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 61 [19 เม.ย. 61]
img12 ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [8 ม.ค. 61]
img12 ขอเชิญสมัครรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2561 จำนวน 5 ทุน สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เม.ย 61 [20 มี.ค. 61]
img12 ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme สมัครภายในวันที่ 25 เม.ย. 61 [17 เม.ย. 61]
img12 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย NTHU ประจำปี 2561 [22 ธ.ค. 61]
img12 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย NCTU ประจำปี 2561 [เพิ่มเติม]  [22 ธ.ค. 61]
img12 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จาก The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 28 ก.พ. 61 [20 ก.พ. 61]
img12 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทที่จังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น สมัครภายในวันที่ 15 ก.พ. 61 [23 ม.ค. 61]
img12 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัยเสนอขอรับทุนวิจัย ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 61 [19 ม.ค. 61]
[ข่าวทุนการศึกษาปี 2561][ข่าวทุนการศึกษาปี 2560][ข่าวทุนการศึกษาปี 2559][ข่าวทุนการศึกษาปี 2558][ข่าวทุนการศึกษาย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 6742

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6858119
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
733
744
29199
29199
3347
59716
6858119

Online (15 minutes ago):28

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:44.220.62.183