ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

Last Updated: Monday, 02 August 2021
img12 แบบขออนุญาตเข้าพื้นที่ มก.กพส. (เริ่มใช้แบบฟอร์มนี้ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป) [21 มิ.ย. 64]
img12 ปฏิทินนิสิตใหม่ (KU81) ปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  [10 มิ.ย. 64]
img12 ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 57/2564 เรื่อง ขอคงวามร่วมมือประชาชนงดการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด [7 พ.ค. 64]
img12 แจ้งนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ถึงแนวปฏิบัติสำหรับการขอเข้าพื้นที่ภายใน มก.กพส.  [15 ก.พ. 64]
img12 แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่มีภูมิลำเนาอื่นนอกพื้นที่ จ.นครปฐม สามารถปฏิบัติงานใน มก.กพส. (ยกเว้นภูมิลำเนา จ.สมุทรสาคร)  [16 ก.พ. 64]
img12 ประกาศ มก. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 23 [4 ม.ค. 64]
img12 ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 88/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว [24 ธ.ค. 63]
img12 ประกาศ มก.กพส. เรื่อง มาตรการ ป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 [24 ธ.ค. 63]
img12 ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 [13 ส.ค. 63]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตราการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังประกาศผ่อนปรนของรัฐบาล [13 ส.ค. 63]
img12 คู่มือสำหรับนิสิตใหม่ KU80/E76 (นิสิตรหัส 63) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  [4 มิ.ย. 63]
img12 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายสมัครเข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63 ณ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  [21 ต.ค. 63]
img12 กำหนดวันฝึกซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ และวันพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 [18 ส.ค. 63]
img12 กำหนดการพิธีไหว้ครู ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 14.30 น. ณ ลานใต้อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [24 ก.ย. 63]
img12 ขอให้นิสิตทุกชั้นปี เขียนแบบฟอร์มประกันอุบัติเหตุ ส่งแบบฟอร์มภายในวันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 63 ที่ธุรการภาควิชาฯ [17 ก.ค. 63]
img12 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในวันอังคารที่ 15 ก.ย. 63 [27 ส.ค. 63]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 16 [30 เม.ย. 63]
img12 ประกาศ มก./มก.กพส./คณะฯ - มาตรการ การเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า CORONAVIRUS (COVID-19) [23 มี.ค. 63]
img12 ขอเชิญทุกท่านเรียนออนไลน์ฟรี "COVID English" พร้อมทำแบบทดสอบในระบบออนไลน์ในวันที่ 7 พ.ค. 63 [7 เม.ย. 63]
img12 ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ลงวันที่ 7 เม.ย. 63 [7 เม.ย. 63]
img12 ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต พกถุงผ้าแทนการรับถุงพลาสติก [3 ต.ค. 62]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ENIAC GAMES ครั้งที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 63 ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน [27 ก.พ. 63]
img12 กำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ (BYENIOR) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 10 วันอังคารที่ 20 ก.พ. 63 เวลา 18.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น มก.กพส. [18 ก.พ. 63]
img12 ขอเชิญร่วมหล่อพระประธานประจำพุทธอุทยาน มก. กพส. ในวันที่ 14 ก.พ. 63 [5 ก.พ. 63]
img12 ขอเชิญร่วม ทำบุญตักบาตรมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ก.พ. 63 เวลา 07.00-08.00 น.ณ ลานสาวโห่ [5 ก.พ. 63]
img12 ขอเชิญเที่ยวงานงานเปิดโลกวิศวกรรม'62 ในงานเกษตรกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธ.ค. 62[1 ธ.ค. 62]
img12 ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธ.ค. 62 ณ มก.กพส. [21 ต.ค. 62]
img12 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา "Deep Learning กับการพัฒนาประเทศไทย 4.0" ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ 3 ธ.ค. 62 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [18 พ.ย. 62]
img12 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายสมัครเข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 2 ธ.ค. 62 ณ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [21 ต.ค. 62]
img12 ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) สมัครตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 20 ก.ย. 62 [website] [25 ก.ค. 62]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน วศ.คอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 62 "กีฬา EDVAC ครั้งที่ 13 & งาน HOME ครั้งที่ 8" [10 ก.ย. 62]
img12 กำหนดการงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 25621 ในวันศุกร์ที่ 13 ก.ย. 62 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [10 ก.ย. 61]
img12 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 62 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [6 ส.ค. 62]
img12 ขอเชิญร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 62 เวลา 07.00 - 10.00 น. ณ ทุ่งนาไพร มก.กพส. [6 ส.ค.62]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ENG KPS Smart Health Care 2562 [18 มี.ค. 62]
img12 กำหนดการทัศนศึกษาดูงาน (นิสิตปี 3) งานอินเตอร์แมค (INTERMACH) 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในวันพุธที่ 8 พ.ค. 62 เวลา 09.30 - 19.00 น. [1 พ.ค. 62]
img12 กำหนดการทัศนศึกษาดูงาน (นิสิตปี 3) ณ ศูนย์ Internet Data Center บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี ในวันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 62 เวลา 05.30 - 19.00 น. [22 เม.ย. 62]
img12 กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 16 ปี วันจันทร์ที่ 22 เม.ย. 62 ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 [11 เม.ย. 62]
img12 ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 4 เม.ย. 62 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าตึก 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [28 มี.ค. 62]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ENIAC GAMES ครั้งที่ 15 วันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 62 ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา [28 ม.ค. 62]
img12 เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 7 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค. 62 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณสระพระพิรุณ มก.กพส. [7 ม.ค. 62]
img12 กำหนดการทำบุญสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. 62 เวลา 07.30 น. [10 ม.ค. 62]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขอบคุณบุคลากรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วันพุธที่ 26 ธ.ค. 61[21 ธ.ค. 61]
img12 รายชื่อนิสิตเฝ้านิทรรศการงานวิจัยประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ งานเปิดโลกวิศวกรรม'61 ในงานเกษตรกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธ.ค. 61[14 พ.ย. 61]
img12 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายสมัครเข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 4 ธ.ค. 61 ณ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน[16 ต.ค. 61]
img12 ขอเชิญเที่ยวงานเที่ยวไม่ไกล ไปกำแพงแสน "การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตร สร้างความยั่งยืนของวิถีเกษตรแนวใหม่" ระหว่างวันที่ 16 - 18 พ.ย. 61[14 พ.ย. 61]
img12 กำหนดการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 39 ปี วันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61[31 ต.ค. 61]
img12 กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [10 ต.ค. 61]
img12 กำหนดการพิธีไหว้ครู ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [11 ก.ย. 61]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการแข่งขัน “ Cabling Contest” ครั้งที่ 6 ในพุธวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา จ.กรุงเทพฯ [รายละเอียด] [website] [22 ส.ค. 61]
img12 โครงการวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 61 เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอล อาคารพลศึกษา 2 [14 ก.ย. 61]
img12 กำหนดการงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 61 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [14 ก.ย. 61]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน วศ.คอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี ร่วมแข่งขันกีฬา EDVAC ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 61 ณ โรงยิม 2 มก.กพส. [28 ส.ค. 61]
img12 ขอเชิญร่วมแข่งขันโครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 61 [31 ก.ค. 61]
img12 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 28 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [22 ส.ค. 61]
img12 ขอเชิญร่วมงานวิ่งเพื่อการกุศล “ซีพีเอฟ – ศิษย์เก่าวิศวฯกำแพงแสน เดิน-วิ่งการกุศล 2018” วันที่ 19 ส.ค. 61 [19 มิ.ย. 61]
img12 ขอเชิญร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 61 เวลา 07.00 - 10.00 น. ณ ทุ่งนาไพร มก.กพส. [7 ส.ค.61]
img12 โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 1 ส.ค. 61 [25 ก.ค. 61]
img12 การจองหอพักนิสิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัสนิสิต 61) ปีการศึกษา 2561 [2 ก.ค. 61]
img12 กำหนดการพีธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 วันพุธที่ 18 ก.ค. 61 ณ วัดห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม [2 ก.ค. 61]
img12 กำหนดการพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 ณ ห้องคอนเวนชั่น มก.กพส. [2 ก.ค. 61]
img12 กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น มก.กพส. [2 ก.ค. 61]
img12 โครงการ "นนทรี..พี่ชวนน้อง" [ดาวน์โหลดโสเตอร์] [ขั้นตอน] [13 ธ.ค. 60]
img12 กีฬาบุคลากร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 มิ.ย. 61 [13 มิ.ย. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตร่วมประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2 ชิงโล่และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 290,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิ.ย. 61[9 ม.ค. 61]
img12 กำหนดการโครงการค่ายพัฒนาซอฟแวร์ (Zes Camp) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 [28 พ.ค. 61]
img12 กำหนดการทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท พริซึ่มโซลูชั่นส์ จํากัด และ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 61 เวลา 06.00 - 18.30 น. [20 เม.ย. 61]
img12 กำหนดการงานบายเนียร์ (BYENIOR) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าตึก 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [19 เม.ย. 61]
img12 กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 15 ปี วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 61 ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 [18 เม.ย. 61]
img12 กำหนดการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 ณ บริเวณสระพระพิรุณ มก.กพส. [9 เม.ย. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1-2 วศ.คอมพิวเตอร์ทุกคน เข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบนิสิต ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง E9401 ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [20 มี.ค. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 วศ.คอมพิวเตอร์ทุกคน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง E9401 ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [13 มี.ค. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปี 4 ที่ลงเรียนวิชา 02204499 เข้าร่วมฟังแนะแนวรับสมัครงาน บริษัทพริซึ่ม โซลูชั่น จำกัด และบริษัทซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.61 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้อง E4402 [13 มี.ค. 61]
img12 กําหนดการกีฬาสัมพันธ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ENIAC GAMES ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 17 มี.ค. 61 ณ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน [14 มี.ค. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปี 3-4 ที่สนใจ และนิสิตที่ลงเรียนวิชา 02204452 เข้าร่วมฟังแนะแนวรับสมัครงาน โดยบริษัท DST Worldwide Services (Thailand) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.61 เวลา 09.00 -12.00 น. [9 มี.ค. 61]
img12 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี วันที่ 2 ก.พ. 61 [26 ม.ค. 61]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 6 ก.พ. 61 [23 ม.ค. 61]
img12 ขอเชิญร่วม เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 61[19 ม.ค. 61]
[ข่าวกิจกรรมปี 2561][ข่าวกิจกรรมปี 2560][ข่าวกิจกรรมปี 2559][ข่าวกิจกรรมปี 2558][ข่าวกิจกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 8369

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6858000
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
614
744
29199
29199
3228
59716
6858000

Online (15 minutes ago):20

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:44.220.62.183