ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

พิธีไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

Last Updated: Monday, 05 October 2020
3NKD 5846
     เมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 ณ ห้อง E9401 ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  เพื่อเป็นการส่ง1NKD 5756เสริมให้นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณครูและอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นิสิต ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันอันแสดงออกของนิสิตต่อครูและอาจารย์ให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที  ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติมาช้านานของชาวไทย และเป็นโอกาสอันดีที่นิสิตจะได้พบอาจารย์ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและอาจารย์ในภาควิชาฯ ดีขึ้น

    งานเริ่มต้นด้วยเวลาประมาณ 15:00 น. โดย ผศ.นุชนาฎ สัตยากวี  หัวหน้าภาควิชาฯ จุดธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ต่อด้วยตัวแทนนิสิตได้กล่าวถึงความเป็นมาของวันไหว้ครูและบทไหว้ครู จากนั้นตัวแทนนิสิตแต่ละชั้นปีได้กล่าวNKD 5759ขอบคุณคณาจารย์ ตามด้วยตัวแทนนิสิตนำพานดอกไม้เข้าไหว้คณาจารย์ ปิดท้ายนิสิตแต่ละชั้นปีแบ่งกลุ่มพบอาจารย์ที่ปรึกษาและถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกร่วมกัน

     พิธีไหว้ครูในครั้งนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วม ประกอบด้วย อ.ดร.เสกสรรค์  มธุลาภรังสรรค์ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล อ.ดร.จักกริช พฤษการ ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร  อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม อ.ดร.ศิวดล  เสถียรพัฒนากูล ผศ.ดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์ อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์ อ.ดร.วรัญญา  อรรถเสนา  อ.ร้อยโทอนุมัติ  อิงคนินันท์  อ.ดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด และ คุณศศิธร ชลรัตน์อมฤต ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้สร้างความประทับใจและซึ้งใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก facebook ภาพกิจกรรมทั้งหมด arrow2L3วิดีโอ arrow2L3 กำหนดการ

2NKD 5793 NKD 5770
NKD 58112
NKD 58111
facebook ภาพกิจกรรมทั้งหมด arrow2L3วิดีโอ arrow2L3กำหนดการ
Hits: 1453

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6858017
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
631
744
29199
29199
3245
59716
6858017

Online (15 minutes ago):20

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:44.220.62.183